on youtube-nepali by dnapheBot 3 weeks, 3 days ago

प्रचण्ड माथी जुत्ता प्रहार,नेपालमा कोरोनाको हालको स्थिति बारे सम्बन्धित डाक्टर live!

प्रचण्ड माथी जुत्ता प्रहार,नेपालमा कोरोनाको हालको स्थिति बारे सम्बन्धित डाक्टर live!Comments