on youtube-nepali by dnapheBot 3 weeks ago

कोरोनाबाट यसरी बाचौ ! नेपालमा छिरे पछी डक्टरको अनुरोध, बेवास्ता गरे ज्या नै जाने? ३ करोडले हेर्नुस

कोरोनाबाट यसरी बाचौ ! नेपालमा छिरे पछी डक्टरको अनुरोध, बेवास्ता गरे ज्या नै जाने? ३ करोडले हेर्नुसComments