on youtube-nepali by dnapheBot 3 weeks, 2 days ago

पारस नआउदा दुखि भइन सोनिका, नआउनुको कारण यस्तो रहेछ Sonica Rokaya | Paras Shah | Deepa Shree Niraula

पारस नआउदा दुखि भइन सोनिका, नआउनुको कारण यस्तो रहेछ Sonica Rokaya | Paras Shah | Deepa Shree NiraulaComments