on youtube-nepali by dnapheBot 2 weeks, 5 days ago

आँचलको सिउँदोमा उदीपको सिन्दूर : खासमा यस्तो रह्यो उनको बिहे || Aanchal Sharma's wedding video

आँचलको सिउँदोमा उदीपको सिन्दूर : खासमा यस्तो रह्यो उनको बिहे || Aanchal Sharma's wedding videoComments