on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 4 weeks ago

आकृतिको हत्या मेरो छोराले गरेको हो भन्दै रुदै आए बुबा मिडियामा !

आकृतिको हत्या मेरो छोराले गरेको हो भन्दै रुदै आए बुबा मिडियामा !Comments