on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 3 weeks ago

धर्ती माताले फेरी गरिन नेपालको डरलाग्दो भबिस्यवाणी, बैशाख १ मै यस्तो ? |Bhabisyabani Today Nepal|

धर्ती माताले फेरी गरिन नेपालको डरलाग्दो भबिस्यवाणी, बैशाख १ मै यस्तो ? |Bhabisyabani Today Nepal|Comments