on youtube-nepali by dnapheBot 2 months ago

रूँदै यात्रु : बाचिन्छ भन्ने आश थिएन। बुद्ध एयरको फोर्स ल्याण्डिङबारे क्याप्टेनसँग संवाद। POWER NEWS

रूँदै यात्रु : बाचिन्छ भन्ने आश थिएन। बुद्ध एयरको फोर्स ल्याण्डिङबारे क्याप्टेनसँग संवाद। POWER NEWSComments