on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 3 weeks ago

दोहोरी मै चल्यो रुवाबासी, आमा छोराको रुवाउने दोहोरी | Tika Sanu, Rajkumar Bishwokarma,Huma Bk | Live

दोहोरी मै चल्यो रुवाबासी, आमा छोराको रुवाउने दोहोरी | Tika Sanu, Rajkumar Bishwokarma,Huma Bk | LiveComments