on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 3 weeks ago

दुबई पठाएर अलपत्र पार्ने दिब्यालाइ अफिसमै पुगेर पिडितले झन्डै हाने झापड|दलालको गतिछाडा जवाफ हेर्नुस|

दुबई पठाएर अलपत्र पार्ने दिब्यालाइ अफिसमै पुगेर पिडितले झन्डै हाने झापड|दलालको गतिछाडा जवाफ हेर्नुस|Comments