on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 4 weeks ago

सानो जात भन्दै किरीया बस्न नदिएको आरोप, २ पक्रा*उ । सांसदको बिबादीत भनाई, सासंद थापासंग सिधा सवाल

सानो जात भन्दै किरीया बस्न नदिएको आरोप, २ पक्रा*उ । सांसदको बिबादीत भनाई, सासंद थापासंग सिधा सवालComments