on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 3 weeks ago

Bharat dahal को सनसनी खुलासा || 'नक्सा होइन भूमि फिर्ता गर्छु' भन्ने ओलीलाई मुखभरी जवाफ । KP OLI ।

Bharat dahal को सनसनी खुलासा || 'नक्सा होइन भूमि फिर्ता गर्छु' भन्ने ओलीलाई मुखभरी जवाफ । KP OLI ।Comments