on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 2 weeks ago

संसद थर्काएका युवा सांसद Prakash Rasaili को अर्को सनसनी खुलासा | भुमि मिचिदा किन चुप छन् Kp Oli ?

संसद थर्काएका युवा सांसद Prakash Rasaili को अर्को सनसनी खुलासा | भुमि मिचिदा किन चुप छन् Kp Oli ?Comments