on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 2 weeks ago

११ बर्षकी बालिकालाई ६० बर्षका पुरुषले...‘कुरा मिलाउन १० हजार अफर’? SP लाई प्रश्न- यो कस्तो लकडाउन ?

११ बर्षकी बालिकालाई ६० बर्षका पुरुषले...‘कुरा मिलाउन १० हजार अफर’? SP लाई प्रश्न- यो कस्तो लकडाउन ?Comments