on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 2 weeks ago

श्रीमतीसंग डराउनु पर्छ भनेर फेसबुकमा लेखेकाे केही दिन पश्चात श्रीमतीलेनै गरीन श्रीमानकाे ह* त्या ॥

श्रीमतीसंग डराउनु पर्छ भनेर फेसबुकमा लेखेकाे केही दिन पश्चात श्रीमतीलेनै गरीन श्रीमानकाे ह* त्या ॥Comments