on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 1 week ago

मनिषा कोइरालालाई भारतबाट लखेट्दै, भारतीय मिडियालाई दीइन कडा चेताबनी, यस्तोसम्म भने Manisha Koirala

मनिषा कोइरालालाई भारतबाट लखेट्दै, भारतीय मिडियालाई दीइन कडा चेताबनी, यस्तोसम्म भने Manisha KoiralaComments