on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 2 weeks ago

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतीय मिडियाको रुवाबासी,मनिषा कोईराला र केपी ओलीलाई तथानाम गाली

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतीय मिडियाको रुवाबासी,मनिषा कोईराला र केपी ओलीलाई तथानाम गालीComments