on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 2 weeks ago

बर्षाले माफी माग्नु पर्छ भन्दै रातामकै र मुलासागले गरे कडा टिप्पणी || Kiran Kc & Surendra Kc ||

बर्षाले माफी माग्नु पर्छ भन्दै रातामकै र मुलासागले गरे कडा टिप्पणी || Kiran Kc & Surendra Kc ||Comments