on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 1 week ago

बर्षा राउतले गलत बोलेको भन्दै नीता ढुंगाना भन्छिन्, 'नराम्रो कमेन्टले आत्महत्या हुन सक्छ'

बर्षा राउतले गलत बोलेको भन्दै नीता ढुंगाना भन्छिन्, 'नराम्रो कमेन्टले आत्महत्या हुन सक्छ'Comments