on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 1 week ago

रुकुम- जाजरकोट: सुष्मा मल्लको घरमै पुगे भोजराज थापा, लखेटी लखेटी भेरी नदि पुराउनेहरु यस्तो भन्छन्

रुकुम- जाजरकोट: सुष्मा मल्लको घरमै पुगे भोजराज थापा, लखेटी लखेटी भेरी नदि पुराउनेहरु यस्तो भन्छन्Comments