on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 1 week ago

हमलाबाट बाँचेका साथिको बयान ! ढुङ्गाले हान्दै भेरीबाट तानेर हसिया र लठ्ठीले टाउकोमा हान्दा बेहोस

हमलाबाट बाँचेका साथिको बयान ! ढुङ्गाले हान्दै भेरीबाट तानेर हसिया र लठ्ठीले टाउकोमा हान्दा बेहोसComments