on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 1 week ago

गाउँलेले नवराज बिकलाई मरणासन्न पारेर खोलामा फाले : भागेर बाँचेका दुई साथिको भिडियो बयान !

गाउँलेले नवराज बिकलाई मरणासन्न पारेर खोलामा फाले : भागेर बाँचेका दुई साथिको भिडियो बयान !Comments