on youtube-nepali by dnapheBot 1 month ago

जाजरकोट घटना ! पहिला घटना स्थल पुगेका प्रहरीले के देखे | आमा बाबुको यस्तो माग | ३ भेटिएनन्

जाजरकोट घटना ! पहिला घटना स्थल पुगेका प्रहरीले के देखे | आमा बाबुको यस्तो माग | ३ भेटिएनन्Comments