on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 1 week ago

रुकुममा घ * ट्याे यस्ताे घ * टना ॥ दलित भएकै कारण बिहे गर्न हिडेका नवराजकाे कुटेर ह *त्या गरीयाे ॥

रुकुममा घ * ट्याे यस्ताे घ * टना ॥ दलित भएकै कारण बिहे गर्न हिडेका नवराजकाे कुटेर ह *त्या गरीयाे ॥Comments