on youtube-nepali by dnapheBot 1 month ago

मेरी छोरी दिन्न भन्दै मान्छे मार्न पाईन्छ ? नबराजको पक्षबाट आयो कडा चेतावनी | Rukum-Jajarkot News

मेरी छोरी दिन्न भन्दै मान्छे मार्न पाईन्छ ? नबराजको पक्षबाट आयो कडा चेतावनी | Rukum-Jajarkot NewsComments