on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 1 week ago

रुकुम काण्डमा लखेट्ने हरुको जिब्रो का,ट्नुपर्छ बिहेको दिन मलाइ पनि घर पस्न दिइएन भन्दै मिडियामा

रुकुम काण्डमा लखेट्ने हरुको जिब्रो का,ट्नुपर्छ बिहेको दिन मलाइ पनि घर पस्न दिइएन भन्दै मिडियामाComments