on youtube-nepali by dnapheBot 4 weeks, 1 day ago

जाजरकोटका स्थानीय जतिसबै खोलामा यस्तो थियो घटना स्थलमा पुग्दा जातीयताको आधारमा यति सम्म भयो Jajarkot

जाजरकोटका स्थानीय जतिसबै खोलामा यस्तो थियो घटना स्थलमा पुग्दा जातीयताको आधारमा यति सम्म भयो JajarkotComments