on youtube-nepali by dnapheBot 4 weeks, 1 day ago

सुस्माले अडियोमा झुट बोलेको भन्दै नवराजको दिदीको कडा भनाई हराएको भनिएको मोबाईल कसरि आयो नवारको हातमा

सुस्माले अडियोमा झुट बोलेको भन्दै नवराजको दिदीको कडा भनाई हराएको भनिएको मोबाईल कसरि आयो नवारको हातमाComments