on youtube-nepali by dnapheBot 3 weeks, 1 day ago

कोरोना विरुद्ध औषधि... सबै नेपालीलाई Freeमा भाग्य न्यौपानेको अनुरोध यो भिडियो सक्दो सेयर गर्दिनुहोला

कोरोना विरुद्ध औषधि... सबै नेपालीलाई Freeमा भाग्य न्यौपानेको अनुरोध यो भिडियो सक्दो सेयर गर्दिनुहोलाComments