on youtube-nepali by dnapheBot 3 weeks, 4 days ago

दाङ्गमा त्रिशुलले ह*त्या गरी,आफ्नै लि*ङ्ग काट्नेको भयो पर्दाफास

दाङ्गमा त्रिशुलले हत्या गरी,आफ्नै लिङ्ग काट्नेको भयो पर्दाफासComments